Nepal Idol Season 2 का पहिलो Golden mike winner

Milan poudel Nepal Idol Season 2 का पहिलो Golden mike winner जो सिधै गाला रोउन्द मा प्रवेश गरेका छन्